Ahmadiyya Awareness Campaign
19th August 1997

Kempen kesedaran tentang fitnah Ahmadiyah Qadiani

Segala pujian bagi Allah.
Kasih dan sejahtara atas junjungan kami Saidina Muhammad ( tiada rasul atau nabi selepasnya) serta keluarga dan sahabat baginda.

MENGAPA IA BUKAN MUSLIM

Kepercayaan Mirza Ghulam Ahmad

Oleh
Dr. Syed Rashid Ali
Translation by
Zubir Hussein, Singapore.

Assalamu-'alaikum wa Rahmatullah wa Barakaatu

Pada tahun Masehi 1974 para ulama Islam dari 124 negara telah berhimpun di-Makkah al-Mukarramah di-bawah naungan Rabita al-Alam al-Islami. Dengan sa-bulat suara, mereka meluluskan fatwah yang mengisytiharkan bahawa Mirza Ghulam Ahmad Qadiani serta pengikut-nya (Gerakan Ahmadiyya/Qadiani/Ahmadi/Mirzai/Lahori) sabagai MURTAD, KAFIR AND TERSINGKIR DARI UMMAH ISLAM. Bahkan, sejak 100 tahun kebelakangan para ulama Makkah al-Mukarramah, al-Madina al-Munawwarah, Masir, India-Pakistan serta semua negara Arab dan Islam telah sapakat pendirian mereka sasungguh-nya Mirza dan pengikut-nya ada-lah Murtad, Kafir dan bukan Islam.

CARA DAN HELAH

Pengikut Mirza Ghulam Ahmad menggelar diri mereka 'MUSLIM AHMADI'. Mereka sengaja berdaawah di-daerah daerah kedalaman di-mana orang-orang Islam tidak pernah dengar nama Mirza Ghulam Ahmad, faham Qadiani atau gerakan Ahmadiyya. Mereka megaku diri meraka dari golongan Ahli-Sunnah serta menawarkan pertolongan dalam bentuk kewangan dan lain-lain kemewahan. Dengan cara demikian sabilangan ummat Islam yang miskin dan kurang pengetahuan telah di-sesatkan kebanyakan-nya dari negara-negara Afrika Tengah dan Barat, Asia Timor dan Tengah. Ini kerana Muslim/Muslimah di-daerah tersebut tidak tahu-menahu tentang fitnah MIRZA GHULAM atau AHMADIYYA and sama sekali tidak di-maklumkan tentang fatwah yang seluruh ummat Islam telah menganggap mereka MURTAD, KAFIR serta terkeluar dari ajaran Islam yang benar. Kesudahannya pengikut Ahli-Sunnah berubah menjadi MUSLIM AHMADI.

PERTANAYAAN: Mengapakah meraka menggelar diri mereka MUSLIM AHMADI jika mereka dari golongan AHLI-SUNNAH?

SIAPAKAH MIRZA GHULAM AHMAD SABENAR-NYA?

Mirza Ghulam Ahmad telah dilahirkan di-sabuah kampong bernama Qadian di-Utara India pada tahun Masehi 1839 dan derasal dari keluarga Islam. Ia mempelajari sadikit sabanyak ilmu Agama di rumah-nya. Ia juga sering mengalami berbagai penyakit baik jiwa atau jasmani dan lazim megubati diri-nya dengan CHANDU dan TONIK ARAK ANGGUR. Pemerintah Inggeris India mempengaruhinya menjual iman-nya bagi mendapat ganjaran dunia. Ia juga mengakui diri-nya Nabi Isa al-Masih, Imam Mahdi, sa-orang Nabi and bahkan sabagai kedatangan NABI MUHAMMAD [Sallallahu alaihi wa sallam] yang kedua kalinya dalam bentuk rupa Mirza untuk mengembang-kan ajaran Islam. Dalam pada itu ia mendakwa telah menerima WAHYU dengan menyifatkan karangannya BRAHEEN-e-AHMADIYA sagai KITAB ALLAH.

Pada masa itu penjajah Inggeris di-India menghadapi kesulitan dalam pemerintahan disebabkan semangat Jihad orang-orang Islam lalu meggalakkan Mirza Ghulam Ahmad mengarang beberapa kitab dan warkah dalam mana beliau telah MENGHAPUSKAN JIHAD SABAGAI SHARAK dan menggantikannya dengan 'KESETIAAN TERHADAP PEMERINTAH INGGERIS ADA-LAH SATU-SATU-NYA RUKUN IMAN'. Mirza menubuhkan ALIRAN AHMADIYYAH pada tahun 1889 dan pengikutnya diberi nama MUSLIM AHMADI. Ia menggelar SASIAPA YANG TIDAK MENERIMANYA DAN ENGGAN MENGIKTIRAF KENABIANNYA ANAK HARAM( KETURUNAN SUNDAL). Mirza Ghulam Ahmad menemui ajal-nya pada tahun 1908 tetapi Aliran Ahmadiyyah terus giat berkembang; pada mulanya dibawah naungan Inggeris dan kemudian di-taja oleh Amerika Syarikat and lain-lain negara yang memusuhi Islam.

KEPERCAYAAN MIRZA GHULAM AHMAD

Mirza Ghulam Ahmad mengarang 80 kitab dalam masa hidup-nya darimana kita dapat mengenal cara pemikirannya dan memahami bagaimana dalam beberapa masa keIslaman-nya menukar menjadi keingkaran dan kekufuran. Kesemua kitab-kitab karangan Mirza Ghulam telah di-himpunkan dan diberi tajuk 'ROOHAINI KHAZAIN' diterbit dan diedarkan oleh Pusat Aliran Ahmadiyyah diLondon.

Oleh kerana Mirza telah dilahirkan dalam keluarga Islam, buah fikirannya pada awalnya tidak banyak berbeda dengan fahaman Ahli Sunnah. Dengan pengedaran masa kepercayaan Mirza berubah sama sekali dan penulisannya bertukar mencerminkan kesesatan dan bertentangan dengan Islam. Tidak hairanlah Golongan Ahmadi dalam diayahnya hanya menyebut ajaran Mirza yang awal. Hal peristiwa Mirza jarang disebut dan jika di-rujuk Mirza diperkenalkan sabagai sa-orang Mujaddid atau Imam Mahdi atau Nabi Isa dan ini pula mengikut kaadaan atau taraf pemikiran jemaah yang mereka tujukan. Dakwaan Mirza mencapai kenabiaan tidak dibangkitkan.

Berikut adalah petikan dari kitab-kitab Mirza Ghulam dan berdasarkan semua ini para ulamak Islam telah mengisytiharkan Mirza serta pengikutnya Kafir, Murtad dan terkeluar dari Ummah Islam:

Mirza Ghulam Ahmad mengatakan (petikan dari Izala-e-Auham, Roohani Khazain ,jilid 3, ms. 114-472) :-

Mirza Ghulam mendakwa bahawa:

Dari Mirza anak Chiragh Bibi hingga-ka Isa ibn-Maryam

Mirza Ghulam Ahmad mendakwa:-

Takabur Mirza bahawa

Mirza memutuskan bahawa:

Saudara/ Saudariku yang beragama Islam

Terdedah diatas adalah kepercayaan Mirza Ghulam Ahmad dan Ahmadiyya/ Qadiani yang sabenarnya. Barang diingat bahan tulisan (peropaganda) mereka hanya coba membuktikan bahawa mereka adalah Ahli Sunna.Beratus ribu orang Islam telah kehilangan iman ditangan Qadiani/Ahmadi kerana mereka tidak berpengetahuan tentang Mirza Ghulam atau Aliran Ahmadiyya.

Kuasa-kuasa Barat sangat kuatir akan KEBANGKITAN ISLAM, SEMANGAT JIHAD ORANG ISLAM. Mereka faham bahawa SETIAP MUSLIM YANG MEMASUKI QADIANI/AHMADIYYA berarti berkurangnya saorang Mujahid Islam. Tiap Ahmadi wajib percaya yang JIHAD ITU HARAM. Aliran Ahmadiyya sabenarnya adalah wakil Musuh Islam bagi mencuri iman kita dengan menggunakan nama Islam.

Samoga Allah tetapkan iman kita dari sagala bahaya kekufuran, Ameen.

Wassalamoalikum wa Rehmatullahe wa Barakhatohoo

Dr Syed Rashid Ali
P O BOX 11560
DIBBA al-FUJAIRAH
UNITED ARAB EMIRATES
T.No. (9719) 444022
FAX (9719) 442846
email: rasyed@emirates. net.ae