Bismillah alRehman alRaheem
Ahmadiyya Awareness Campaign
10th June 1997
Dutch translation

IS HIJ MOSLIM?

WEES BEWUST VOOR DE GROTE MISLEIDING IN DE ISLAM;

KIJK UIT VOOR DE AHMADI(YYAH) MOVEMENT

Beste Broeders en Zusters,

Assalamoalaikum wa Rehmatullah wa Barakatohu

In 1974, Islamitische wetenschappers uit 124 landen over de gehele wereld ontmoetten elkaar in Mekka (Makkah al-Mukarramah) onder de voorzitterschap van Rabita- al-Alam al-Islami. Zij namen unaniem een resolutie aan, waarin MIRZA GHULAM AHMAD QADIANI en zijn volgelingen ( Ahmadi(yyah) Movement/ Qadianis/ Ahmadis/ Mirzais/ Lahoris) als afvallige ongelovige worden beschouwd en hebben ze uit de schoot van de Islam geworpen. Sinds de laatste 100 jaar zijn alle religieuze wetenschappers uit Mekka,Madina( al Madinah al Munawwarah), Egypte, India,Pakistan en alle andere Arabische & Moslim landen verenigd in hun houding tegen deze afvallige ongelovige en wordt Ahmadi Movement niet beschouwd als een geloof binnen de Islam.

MODUS OPERANDI (In het Algemeen):

Volgelingen van MIRZA GHULAM AHMAD QADIANI noemen zichzelf AHMADI(YYAH) MOSLIMS. Zij gaan speciaal naar gebieden, waar Moslims nog nooit gehoord hebben over MIRZA GHULAM AHMAD QADIANI en zijn Ahmadi(yyah) Movement. Zich voor doen als (Soenni) moslims , gebruik makend van hun uitgestrekte middelen van bestaan en het aanbieden van financiele en andere materiele aansporingen, weten zij massa arme onwetende moslims te misleiden in verschillende delen van de wereld, vooral in Centraal en West-Afrika, het Verre Oosten en de Centraal Aziatische Moslim Republieken. Deze Moslims meestal behorend bij de Ahle Sunnah wal Jamaah hebben nog nooit gehoord van MIRZA GHULAM AHMAD QADIANI en zijn beweging.

Zij zijn onbewust van dat de gehele Moslim wereld deze beweging uit de schoot van de Islam hebben geworpen en dus ongelovige zijn. Zij worden van Moslims dus Ahmadi Moslims en daardoor worden zij van gelovige opeens ongelovige.

VRAAG 1 : Als Ahmadi's Moslims zijn, waarom noemen zij zichzelf dan Ahmadi Moslims?

WIE WAS MIRZA GHULAM AHMAD QADIANI?

MIRZA GHULAM AHMAD is geboren uit een Islamitische familie in het noorden van India in het dorpje Qadian in 1839. Hij had de gewoonte om OPIUM en WIJN te gebruiken en leed op een gegeven moment aan verschillende vormen van fysische en mentale ziekten van allerlei aard .Dit heeft duidelijk zijn weerslag op zijn latere werken. Hij heeft wat religieus onderwijs van huis uit gekregen. Onder de invloed van de Britse overheersers in India, verkocht hij zijn geloof voor een geringe materiele gewin.

Hij claimde dat hij de beloofde MESSIAS, Mahdi, Profeet van de tweede advent van de heilige profeet Mohammed ( vrede zij met hem) is, die opnieuw op Aarde is teruggekeerd in de vorm van Mirza om de Islam te propageren. Hij claimde dat hij de Openbaring(Wahi) ontving en noemde het vervolgens BRAHEEN-e-Ahmadiyyah alsof dat het boek van GOD is.

Britten ontmoette problemen in India door de onverzettelijke krachten van het verzet door de moslims.MIRZA GHULAM AHMAD QADIANI schreef boeken en pamfletten in welke hij de Jehad afschafte en zich loyaal opstelde tegenover de Britse overheersers; een artikel van het geloof. MIRZA GHULAM AHMAD QADIANI richtte de AHMADI MOVEMENT op in 1889 en noemde zijn volgelingen AHMADI MOSLIMS. Hij noemde iedereen, die hem niet accepteerde en ook niet zijn profetische gave accepteerde een bastaard. MIRZA GHULAM AHMAD QADIANI overleed in 1908, maar zijn beweging bleef floreren sindsdien.

HET ON-ISLAMITISCHE GELOOF VAN MIRZA GHULAM AHMAD QADIANI:

ROOHANI KHAZAIN is de titel voor zijn collectie van boeken, uitgegeven bij het hoofdkwartier van AHMADI MOVEMENT in London.MIRZA GHULAM AHMAD QADIANI schreef deze 80 boeken gedurende zijn leven, welke voorzien zijn van een uitstekende inzicht in de werkwijze van de gedachte van de mens en geeft ook aan hoe deze in de loop van de tijd zijn geloof ontwikkelde van de Islam naar afvallige ongelovige.

Hij was geboren in een Moslim familie.Zijn eerste boeken bevatten hetzelfde geloof zoals in elk ander Islamitische boek, maar met de tijd onderging zijn geloof een dramatische verandering en zijn geschriften werden steeds meer en meer ketters en on-islamitisch.

Echter om te bewijzen dat hij en zijn AHMADI's ook (soenni) moslims zijn, maakt debeweging propaganda via literatuur, die gewoonlijk afkomstig zijn uit zijn eerste boeken. AHMADI's zullen meestal praten over de Heilige Koran en de HADITH, waardoor in eerste instantie MIRZA op de achtergrond blijft en presenteren hem slechts als een hervormer( Mujaddid) , Mahdi of Messias, afhankelijk van het type publiek waartegenover ze prediken. MIRZA GHULAM AHMAD QADIANI claim op zijn profetische gave wordt overigens niet nadruk opgelegd.

Als we sommige passage uit zijn boek extraheren, welke de basis vormen voor de Islamitische geleerde om het geloof van MIRZA GHULAM AHMAD QADIANI en zijn beweging als afvallige ongelovige beschouwen en dus uit de schoot van de Islam is geworpen:

1. MIRZA GHULAM AHMAD QADIANI zegt in Izala-e-Auham, Roohani Khazain, vol 3 pp.114-472 het volgende:

2. Mirza claimt verder dat : 3. Van MIRZA zoon van Chiragh Bibi naar Jezus zoon van Maria: 4. Mirza claimt echter ook dat : 5. Mirza schept op over : [P.S. Volgens Mirza, is de Koran afkomstig uit zijn mond, zijn Moskee is gelijk aan de HARAM-e-KABA (in Mekka) en de Masjid-e-Aqsa is in Qadian en niet in Jeruzalem.]

6. Mirza kondigde aan :

7. Mirza verklaarde dat :

Beste Broeders en Zusters in de ISLAM,

Dit is het ware geloof van MIRZA GHULAM AHMAD QADIANI en zijn AHMADI(YYAH) MOVEMENT, maar deze propaganda probeert alleen te bewijzen dat zij (Soenni) moslims zijn. Honderdduizenden Moslims hebben hun geloof verloren en zijn in de klauwen van Mirza terechtgekomen, slechts alleen doordat zij geen kennis hadden over de werkelijke aard van MIRZA GHULAM AHMAD QADIANI en zijn AHMADIYYA MOVEMENT.

Anti-Islamitische krachten zijn bang voor de herrijzing van de Islam, de spirituele krachten van de JEHAD van de moslims. Zij weten dat elke moslim, die een AHMADI wordt een moslim minder is. Elke Ahmadi moet geloven dat de JEHAD is HARAM. AHMADIYYA MOVEMENT is een instrument van anti-islamitische krachten om het geloof in de Islam weg te nemen.

MAG ALLAH HET GELOOF VAN ELKE MOSLIM BESCHERMEN
TEGEN DE KWADE KRACHTEN. AMEN!

Wassalamoalikum wa Rehmatullahe wa Barakhatohoo.

Dr. Syed Rashid Ali
rasyed1958@gmail.com.
For Info in Dutch, email me.

Back to Main Homepage